Označte "ÁNO" ak ste registrovaným hráčom STZ a vyplňte prihlasovacie údaje, potom sa Vám automaticky načítajú osobné údaje do formulára.

...

 Ak máte klubovú príslušnosť, vyberte Váš klub.

S voľbou športovej aktivity si hráč pri prvom aktivovaní každého športu musí zvoliť svoju ratingovú úroveň v rozmedzí od 4 do 10. Úrovne 1 až 3 sa nedajú navoliť pri prvom vstupe, dajú sa získať len na základe dosiahnutých výsledkov.

 

Rating 1 = <1 – 1,99>, Rating 2 = <2 – 2,99>, Rating 3 = <3 – 3,99>

= nedá sa zvoliť pri registrácií, hráč ho môže získať len na základe dosiahnutých výsledkov, t.j. vyzývaním hráčov registrovaných v systéme, odohraním a zapísaním zápasov do systému.
Dobrá úderová prispôsobivosť a často má výrazný úder, vyrovnanosť alebo schopnosť na ktorej môže byť založená jeho hra. Hráč je zápasovo vyhratý (hrá s rozumom), hrá percentuálny tenis a vie obvykle zahrať víťazný return alebo si chybu vynútiť zo skrátenia hry po slabšom (krátkom) servise.

 

Rating 4 = <4 – 4,99>

= zodpovedá úrovni najlepších závodných hráčov regionálnych súťaží.
Vyrovnaná hra, schopný efektívne využívať silu a rotáciu, začína ovládať tempo hry. Má dobrú anticipáciu, náležitú prácu nôh a dobre využíva slabé stránky súpera. Vie kontrolovať dĺžku úderov a vie meniť hru v závislosti od súpera. Skúša ťažké údery, hráč vie zahrať prvý servis so silou a presnosťou a umiestniť druhý servis. V štvorhre je bežná agresívna hra na sieti.
 

Rating 5 = <5 – 5,99>

= zodpovedá úrovni hráčov regionálnych súťaží
Dobrá vyrovnanosť(spoľahlivé údery), vrátane kontroly smeru a dĺžky na forhandovej aj backhandovej strane pri miernych úderoch, hoci výmeny môžu byť prehraté kvôli netrpezlivosti. Schopný hrať loby, voleje, údery nad hlavou a v behu s istým úspechom.
Rozvíjajúci pokrytie dvorca, skúsený a takticky zdatný ale ešte nehrá dobrý percentuálny tenis.
Príležitostne si vynúti chyby na returne pri svojom servise. Spolupráca pri štvorhre je zjavná.
 

Rating 6 = <6 – 6,99>

= zodpovedá úrovni pravidelne hrajúcich rekreačných hráčov
Dosiahol zlepšenie úderovej vyrovnanosti s kontrolou smeru pri miernych úderoch, ale chýba dĺžka a rôznorodosť úderov. Pokrytie dvorca sa zlepšuje, no zostáva istá váhavosť pri pohybe dopredu. Pri štvorhre rozvíja spoluprácu.
 

Rating 7 = <7 – 7,99>

= zodpovedá úrovni nepravidelne hrajúcich rekreačných tenistov
Vyrovnanosť pri priemerných úderoch, ale nie je si istý pri všetkých úderoch a chýba mu kontrola keď sa snaží o smer, dĺžku alebo silu. Dvojhry hrá takmer výlučne zo základnej čiary, kým najbežnejšia formácia pre štvorhru je jeden vpredu jeden vzadu.
 

Rating 8 = <8 – 8,99>

= zodpovedá úrovni "večných začiatočníkov"
Učí sa posúdiť kam lopta pôjde, no na pokrytie dvorca potrebuje výrazné zlepšenie. Keď hrá s ostatnými hráčmi rovnakých schopností vie udržať krátku výmenu pomalých úderov v pohybe s miernou vyrovnanosťou. Pri hraní štvorhry zvyčajne zostáva v úvodných pozíciách.
 

Rating 9 = <9 – 10>

= zodpovedá úrovni začiatočníkov
Potrebuje získavať skúsenosti z hry na dvorci. Hoci údery môžu byť odohrané s istým úspechom, ich slabiny sú zjavné.

Registrácia hráčov

Oranžovo označené údaje sú povinné!

 

Prihlasovacie údaje

:   help

Prihlasovací email:
Heslo:

Kontaktné údaje

Meno:
Priezvisko:
Dátum narodenia:
Pohlavie:
Ulica a č.:
Mesto:
PSČ:
E-mail:

Mobil:

Športové údaje

Klubová príslušnosť pre Tenis: help
 

Vyberte rating a športové zaradenie     help

Plážový tenis - vstupny rating:
Tenis - vstupny rating: