Rating - hráčske úrovne

S voľbou športovej aktivity si hráč pri prvom aktivovaní každého športu musí zvoliť svoju ratingovú úroveň v rozmedzí od 6 do 9. Úrovne 1 až 5 sa nedajú navoliť pri prvom vstupe, dajú sa získať len na základe dosiahnutých výsledkov.

 

Rating 1 = <1 – 1,99>,  2 = <2 – 2,99>,  3 = <3 – 3,99>,  4 = <4 – 4,99>,  5 = <5 – 5,99>

= nedá sa zvoliť pri registrácií, hráč ho môže získať len na základe dosiahnutých výsledkov, t.j. vyzývaním hráčov registrovaných v systéme, odohraním a zapísaním zápasov do systému.

 

1, 2, 3 - Dobrá úderová prispôsobivosť a často má výrazný úder, vyrovnanosť alebo schopnosť na ktorej môže byť založená jeho hra. Hráč je zápasovo vyhratý (hrá s rozumom), hrá percentuálny tenis a vie obvykle zahrať víťazný return alebo si chybu vynútiť zo skrátenia hry po slabšom (krátkom) servise.

 

4 - Vyrovnaná hra, schopný efektívne využívať silu a rotáciu, začína ovládať tempo hry. Má dobrú anticipáciu, náležitú prácu nôh a dobre využíva slabé stránky súpera. Vie kontrolovať dĺžku úderov a vie meniť hru v závislosti od súpera. Skúša ťažké údery, hráč vie zahrať prvý servis so silou a presnosťou a umiestniť druhý servis. V štvorhre je bežná agresívna hra na sieti.

 
5 - Dobrá vyrovnanosť(spoľahlivé údery), vrátane kontroly smeru a dĺžky na forhandovej aj backhandovej strane pri miernych úderoch, hoci výmeny môžu byť prehraté kvôli netrpezlivosti. Schopný hrať loby, voleje, údery nad hlavou a v behu s istým úspechom. Rozvíjajúci pokrytie dvorca, skúsený a takticky zdatný ale ešte nehrá dobrý percentuálny tenis. Príležitostne si vynúti chyby na returne pri svojom servise. Spolupráca pri štvorhre je zjavná.
 

Rating 6 = <6 – 6,99>

= zodpovedá úrovni pravidelne hrajúcich rekreačných hráčov
Dosiahol zlepšenie úderovej vyrovnanosti s kontrolou smeru pri miernych úderoch, ale chýba dĺžka a rôznorodosť úderov. Pokrytie dvorca sa zlepšuje, no zostáva istá váhavosť pri pohybe dopredu. Pri štvorhre rozvíja spoluprácu.
 

Rating 7 = <7 – 7,99>

= zodpovedá úrovni nepravidelne hrajúcich rekreačných hráčov
Vyrovnanosť pri priemerných úderoch, ale nie je si istý pri všetkých úderoch a chýba mu kontrola keď sa snaží o smer, dĺžku alebo silu. Dvojhry hrá takmer výlučne zo základnej čiary, kým najbežnejšia formácia pre štvorhru je jeden vpredu jeden vzadu.
 

Rating 8 = <8 – 8,99>

= zodpovedá úrovni "večných začiatočníkov"
Učí sa posúdiť kam lopta pôjde, no na pokrytie dvorca potrebuje výrazné zlepšenie. Keď hrá s ostatnými hráčmi rovnakých schopností vie udržať krátku výmenu pomalých úderov v pohybe s miernou vyrovnanosťou. Pri hraní štvorhry zvyčajne zostáva v úvodných pozíciách.
 

Rating 9 = <9 – 10>

= zodpovedá úrovni začiatočníkov
Potrebuje získavať skúsenosti z hry na dvorci. Hoci údery môžu byť odohrané s istým úspechom, ich slabiny sú zjavné.